ANBI

Naam van de instelling

Stichting tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag

RSIN nummer

004813790

Contactgegevens

Zuidvlietstraat 140,
4461 HB Goes
Tel: 0113211984
Mail: info@drcsteenblokschool.nl
Website: drcsteenblokschool.nl

Doelstelling

Conform artikel 3 van de statuten: “De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.”

Beleidsplan

Binnenkort te downloaden

Bestuurssamenstelling

???

Namen van de bestuurders

Zie de inschrijving bij de KvK: download hier

Beloningsbeleid

Bestuursleden kunnen een aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte onkosten. Personeelsleden in dienst van de stichting vallen wettelijk onder de werking van de CAO Primair Onderwijs.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

???

Financiële verantwoording

???

Formulier publicatieplicht onderwijsinstellingen 2022

Zie het formulier publicatieplicht (ANBI): download hier

Agenda

17 oktober 2023

Studiedag (alle leerlingen vrij)

23 oktober 2023

Begin herfstvakantie

27 oktober 2023

Einde herfstvakantie

22 november 2023

Studiemorgen (alle leerlingen vrij)

29 november 2023

Dankdag

Schoolinformatie

Op deze pagina vindt u alle informatie, documenten en formulieren met betrekking tot verlof, schoolgidsen etc.