Praktische informatie

Aanmelding leerlingen

Heeft u interesse om uw kind aan te melden? Neem dan contact op met de schooldirecteur via 0113-211984 of vul hier het contactformulier in.

 

U kunt dan:

– Een schoolgids en een schoolkrant ontvangen

– Een keer kennismaken op school

– Een aanmeldingsgesprek aanvragen met de schooldirecteur

Schooltijden

Onze schooltijden zijn  van 8:40 – 12:15 uur en van 13:00 – 15:05 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij vanaf 12.15u. is er ’s middags geen school. Op vrijdag is de kleutergroep vrij.

Vakanties en vrije dagen

In onze agenda op deze site ziet u de eerstvolgende vrije dagen en vakanties. Voor het complete rooster kunt u bovenaan deze pagina op de button klikken.

Ziekte en ander verzuim

Als uw kind niet in staat is om naar school te komen, vragen we om dit vóór 8:40 uur telefonisch te melden bij de school, of door middel van het meegeven van een briefje aan een broertje of zusje. We verwachten van ouders dat bezoeken aan artsen e.d. zo mogelijk buiten schooltijden worden gepland.

 

Heeft u voor speciale gelegenheden verlof nodig, dan verwijzen we voor de regels van de leerplichtwet naar onze schoolgids. Bovenaan deze pagina kunt u het formulier om verlof aan te vragen vinden.

Informatievoorziening en contact met ouders

Regelmatig, meestal maandelijks, ontvangt u een nieuwsbrief vanuit school waarin belangrijke ontwikkelingen of gebeurtenissen vermeld worden. Twee keer per jaar verschijnt er een schoolkrant en één keer per jaar, rond de zomervakantie, de schoolgids.

Twee keer per jaar zijn er officiële momenten om als ouder(s) of verzorger(s) met de leerkracht van uw kind op school te spreken. Aan het begin van het schooljaar houden we luistergesprekken waarin we graag met u spreken over wat uw kind nodig heeft. Na het verschijnen van het eerste rapport vindt de jaarlijkse contactavond plaats. Daarnaast komt één keer in de twee jaar een leerkracht van (één van) uw kind(eren) graag bij u thuis op bezoek. Verder wordt er jaarlijks een ouderavond gehouden waarin we met ouders nadenken over ontwikkelingen en onderwerpen die u als ouders en ons als school raken. Vaak hebben deze een relatie met de opvoeding. Uiteraard zijn we ook op andere momenten bereikbaar en nemen we actief contact op als daar aanleiding toe is.

Overblijven

Omdat we een streekschool zijn, blijven alle kinderen op school over. De leerkrachten houden in hun eigen groep toezicht tijdens het eten.

Boekenuitleen

We vinden lezen heel belangrijk. Daarom hebben we een mooie bibliotheek waar meer dan 1000 leesboeken staan. Wekelijks is er een uitleenmoment en kunnen kinderen kosteloos meerdere boeken lenen. Daarnaast is er een prentotheek. Eens per twee weken kunnen ouders op donderdagmorgen van 8.20 – 8.50 uur terecht om prentenboeken te lenen voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Dit is eveneens kosteloos. Ook ouders die nog geen kinderen op school hebben, maar deze wel aangemeld hebben zijn eveneens van harte welkom.

Huiswerk

In alle groepen wordt wekelijks een psalm of vraag uit de Heidelbergse Catechismus geleerd. Daarnaast wordt er vanaf groep 4 huiswerk opgegeven om namen en feiten uit de Bijbel te leren en te maken.

Rapporten

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis: begin februari en vlak voor de zomervakantie. Naar aanleiding van het rapport in februari, wordt er een contactavond gehouden. Ouders kunnen met hun vragen naar aanleiding van het rapport altijd terecht bij de betreffende leerkracht.

Agenda

13 maart 2024

Biddag

29 maart 2024

Goede vrijdag

1 april 2024

Tweede Paasdag

22 april 2024

Begin meivakantie

3 mei 2024

Einde meivakantie

Schoolinformatie

Op deze pagina vindt u alle informatie, documenten en formulieren met betrekking tot verlof, schoolgidsen etc.

Ontvang de schoolgids in uw mailbox!

Vul hieronder uw contactgegevens in en wij sturen de schoolgids naar u op!